Artikel Wijkkrant over herinrichting TV de Hulk

  • 12 juni, 2018

Beste leden,

Onderstaand artikel komt in de Wijkkrant. Dit om ook de wijkbewoners volledig te informeren over onze herinrichtings- en verbouwingsplannen. Er is een apart e-mail adres aangemaakt om alle reacties te inventariseren, zodat we toegroeien naar een definitief plan dat zowel door onze leden als door de wijkbewoners volledig wordt gesteund.

Artikel Grote Waal Wijkkrant:

De hekken gaan open

TV De Hulk werkt samen met andere sportverenigingen én bewoners aan de toekomst!

 

De gezamenlijke sportverenigingen uit De Grote Waal hebben een droom over het Dwaalpark. Een droom die ze samen met alle bewoners van de Grote Waal willen realiseren. Frits Pijtak van tennisvereniging De Hulk vertelt hoe die plannen er uit zien.

‘Zou het niet prachtig zijn als het park straks rust biedt, maar tegelijkertijd ook bruist omdat het een sportieve plek heeft in het leven van de bewoners? En dat je er elkaar ontmoet, samen bezig bent en kunt spelen?” Het enthousiasme spat ervan af als Frits vertelt over de plannen. “De tijden veranderen, ook voor sportverenigingen. Mensen willen niet meer vastzitten aan vaste tijden. Je wilt een balletje slaan als je daar tijd voor hebt of zin in hebt.”

 Dingen samen doen

En dat heeft gevolgen voor de tennisvereniging. Want het betekent dat de bezetting van de banen verandert. ’s Avonds is het altijd druk, maar ook overdag zijn steeds vaker alle tennisbanen bezet. “Juist omdat we flexibeler willen zijn, betekent het dat er een baan bij moet. Maar dat niet alleen. We willen letterlijk en figuurlijk de hekken openzetten. We willen graag veel meer aansluiting bij het Dwaalpark en bij de andere verenigingen. Of nog beter: we willen veel meer en beter aansluiten bij de wijk. Dingen samen doen, niet alleen bij de tennisvereniging.”

 Wat gaat er gebeuren?

Er komt een extra tennisbaan: van vijf banen naar zes. Ook wil De Hulk ruimte maken voor een nieuwe vorm van tennis die sterk in opkomst is: padel. Die baan is straks los van de tennisbanen te bereiken. In de plannen staat ook dat de tennisvereniging later het clubgebouw en het terrein meer open wil maken. Zodat er bijvoorbeeld terrasruimte aan de zuidzijde komt voor bijvoorbeeld de outdoor fitness deelnemers. Nu wordt er al ruimte geboden voor jeu-de-boulers, wandelaars en bridgers.

 In gesprek over de plannen

Juist omdat het niet alleen gaat over de leden, is de tennisvereniging benieuwd naar de mening en ideeën van de bewoners van De Grote Waal. Frits Pijtak: “Misschien kunnen we de plannen samen nog beter maken. Laat ons weten wat u ervan vindt. Bij de vorige bijeenkomst zeiden inwoners al dat er ook rust moet blijven. Dat nemen we nadrukkelijk mee. Dat kan tijdens de wijkbijeenkomst op 4 juli, maar ook door een mail te sturen naar  herinrichting@tvdehulk.nl 

Begin oktober is de derde wijkbijeenkomst en daar presenteren we de plannen uitgebreid. We zijn nieuwsgierig wat iedereen ervan vindt.”

Tekeningen: 000003100-B3103_A[297x420S]

000002002-B2002[420×297] 1

000003100-B3101[297x420S]

000003100-B3102[297x420S]