Herinrichting complex TV de Hulk

 • 12 maart, 2018

Beste leden,

Vanmiddag hebben wij aan Ben Tap (wethouder) en Rijk Bitter (medewerker Sportzaken), een conceptplan gepresenteerd over de herinrichting van ons complex, incl de verbouwing en verduurzaming van ons clubhuis. Wij hebben aan de hand van een zogenaamd “vlekkenplan” een ruwe schets gegeven van ons terrein en de voorziene uitbreidingen. Een korte samenvatting treft u hieronder aan. Tevens bespraken we de weg die we moeten bewandelen voordat de definitieve WRO (Wet Ruimtelijke Ordening) procedure kan worden gestart. Als eerste zullen we na de ALV een Inloop Informatieavond organiseren voor de bewoners van de wijk. Na verwerking van hun ideeën, kritiek en aanbevelingen zal de financiële onderbouwing worden gemaakt. Dit aangepaste plan zal aan het H.I.P (Hoorns Innovatie Platform) worden gepresenteerd. Dit platform bestaat uit o.a. afvaardigingen van Ruimtelijke Ordening, Recreatieschap, Bouw- en Woningtoezicht, Welstandscommissie en Groenvoorziening.  Na ontvangst van hun op- en aanmerkingen kunnen we de officiële WRO-procedure starten.

Verdere gedetailleerde presentatie en discussie zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering, aanstaande woensdag om 20.00 uur. Komt allen en discussieer mee! 

Samenvattende gedachten achter de herinrichting complex TV de Hulk 

Uitbreiding naar 6 banen

 • meer ruimte voor vrij tennissen naast georganiseerde activiteiten
 • meer leden aanzetten tot meer tennis; resultaat meer betrokkenheid, (minder kans om het lidmaatschap te beëindigen)

Introductie padel en jeu-de-boule-banen

 • nieuwe leden aantrekken door nieuwe, sportieve activiteiten (padel/jeu-de-boule)

De redelijk “dooie” hoek op het zuidwesten van het complex gaan gebruiken voor:

 • de overdekte multi-functionele ruimte
 • opslag en werkplaats verruimen
 • kinderspeelplaats nabij clubhuis voor toezicht
 • zuid-terras weer openen
 • uitbouw keuken clubhuis

Verbouwing clubhuis met kleine uitbreiding voor:

 • keuken
 • kantine
 • douches en kleedkamers
 • ruimte voor niet-tennisactiviteiten als ledenbinding (bridge/schaken/darts/(sport)wandelen)

Kortom: de vereniging klaar maken voor de veranderende maatschappij, maar ook voor de nieuwe events vanuit Dwaalpark 2.0.

Frits Pijtak – Rob Woldberg – Rob Bierman