Vacature Projectleider Meedoen Mogelijk Maken.

  • 26 juni, 2019

Door onze samenwerking met gemeente en diverse organisaties ( zie verder in de tekst  Projectleider) delen wij de onderstaande vacature graag met onze leden:

Projectleider Meedoen Mogelijk Maken 

ca. 12 uur per week. Gedurende 2 jaar.

Algemene kenmerken
De gemeente Hoorn heeft, in het kader van de innovatieagenda, subsidie verstrekt voor de uitvoering van het project Meedoen Mogelijk Maken. Met het project wordt toegewerkt naar een infrastructuur waarbij meedoen-op-maat mogelijk is. Het gaat om activiteiten in de vorm van:

sport en vrijetijdsbesteding
dagactiviteiten op maat
het opdoen van werkervaring als opmaat naar opleiding of baan
vrijwilligerswerk

Het is een experiment van organisaties op het gebied van zorg, welzijnswerk, sport en vrijetijdsbesteding. Het project richt zich op inwoners van Hoorn die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om de activiteit te realiseren.

Kenmerkend aan het project is:

de kruisbestuiving tussen werkvelden
het centraal stellen van de persoon en niet de aandoening of beperking
het uitgaan van mogelijkheden

Het project duurt 2 jaar en is een initiatief van  Wilgaerden, Omring, Geriant, Vrijwilligerspunt, Stichting Netwerk, LeekerweideGroep,  Esdégé-Reigersdaal, G-Hockey en MEE&de Wering.

En wordt gesteund door Stichting Ouderenraad Hoorn, Schaakvereniging Caïsa-Eenhoorn, Tennisvereniging De Hulk en team Sport.

Voor het project zoeken we iemand die kan denken buiten de gebaande paden vanwege het innoverende karakter van dit project

Doel van de functie
Het realiseren van een project conform afgesproken doorlooptijd, budget en resultaten.

Beoogde resultaten project

We zijn in staat om de vraag van de inwoner centraal te stellen en op creatieve wijze naar oplossingen toe te werken.
Door het bieden van maatwerk kunnen 20 inwoners meedoen aan vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk of andere vormen van dagactiviteiten.
Tien mensen kunnen werkervaring opdoen als opmaat naar betaald werk (met ondersteuning).
Bij sportverenigingen in Hoorn ontstaan nieuwe activiteiten.
Het werken in schotten (0-de, 1e en 2e lijns zorg) wordt zo veel mogelijk omzeild. Er ontstaat een keuzemenu aan diensten die meedoen mogelijk maken.
Goede voorbeelden zijn in kaart gebracht.
Er is een kosten-/batenanalyse.

Organisatorische positie
De projectleider ressorteert hiërarchisch onder de manager van Vrijwilligerspunt en kan functioneel leidingkrijgen van de opdrachtverstrekker. De projectleidergeeft eventueel functioneel leiding aan projectleden.

Resultaatgebieden
· Project ontwikkelen en uitwerken;
· Draagt, in de onderzoeksfase van het project, bij aan de vormgeving van het project en de
  beoordeling van de scope en randvoorwaarden;
· Stelt de planning, het budget, de kwaliteitsnormen en acceptatiecriteria vast en legt deze
  ter goedkeuring voor aan leidinggevende en andere belanghebbenden;
· Bepaalt in overlegde samenstelling het projectteam en overlegt de beschikbaarheid
  van medewerkers met de leidinggevenden van de desbetreffende disciplines;
· Onderhoudt contact met belanghebbenden voor tussentijdse evaluaties en evt. tussentijdse
  bijstelling van de resultaten van het project.

Resultaat: Projectopdrachten zijn ontwikkeld en uitgewerkt in een realistisch en gedetailleerd
projectplan, waarvoor van betrokkenen goedkeuring is verkregen en financiering is verkregen.

Projecten aansturen
· Controleert de voortgang van het project met betrekking tot tijd, budget en kwaliteit;
· Stuurt het project bij in geval van (dreigende) afwijkingen en informeert zo nodig
  betrokkenen;
· Rapporteert en communiceert op regelmatige basis de projectstatus aan betrokkenen;
· Vergelijkt de resultaten en het verloop van het project met de planning en evalueert de
  verschillen;
· Draagt zorg voor de oplevering van het project conform afspraak;
· Voegt persoonlijke deskundigheid toe aan door projectleden gedefinieerde oplossingen
  en/of coacht projectleden ten aanzien van specifieke vakgebieden, daar waar nodig;
· Draagt zorg voor een betrokken, goed functionerend en geïnformeerd projectteam en lost
  zo nodig conflicten op.

Resultaat: De status van het project is tijdig en inzichtelijk gecommuniceerd en het project is
gerealiseerd conform afspraak. Projectmedewerkers zijn aangestuurd en naar behoefte en noodzaak gecoacht enbijgestuurd.

Dienstverlening verbeteren
· Signaleert mogelijkheden voor een verdere professionalisering van het project;
· Neemt deel aan werkoverleg.

Resultaat: Voorstellen zijn gedaan om de werkwijze binnen de partner instellingen te optimaliseren en/of in tekunnen spelen op marktontwikkelingen.

Bij gebleken succes draagt de projectleider zorg voor continuering van het project.

Profiel van de functie
Kennis
· HBO werk- en denkniveau;
· Kennis op het gebied van sociaal cultureel werk/maatschappelijke dienstverlening;
· Kennis van de sociale kaart in de regio;
· Kennis van procedures en richtlijnen en de werkomgeving van de opdrachtgever;
· Kennis van en inzicht in de doelgroep van het projecten ontwikkelingen hieromtrent in de
  maatschappij.

Specifieke functiekenmerken
· Plan- en organisatievermogen om een projectplan op een gestructureerde wijze vorm te
  geven en uit te voeren;
· Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het rapporteren en het contacten
  onderhouden;
· Ondernemend voor het initiëren van projecten;
· Teamplayer vanwege het continue leidinggeven en het onderdeel uitmaken van een
  projectteam;
· Sociale vaardigheden voor het coachen en leidinggeven aan projectleden en het veelvuldig
  in en extern contact onderhouden;
· Stressbestendig vanwege het psychisch belast worden met deadlines en problemen.

Salariëring, conform CAO Sociaal Werk

Contact informatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer door je cv en je motivatiebrief te sturen naar m.zwart@vrijwilligerspunt.com, of neem voor meer informatie contact op met 0229 216499.