Discipline en verantwoordelijkheid m.b.t. uw Bardienst

  • 7 juni, 2018

Helaas is het de afgelopen weken meerdere malen voorgekomen dat de bardienst niet is komen opdagen en er dus ook geen vervanging was geregeld. Dit betekent dat mensen van de kantinecommissie tijdens de bardienst nog mensen moeten zien te vinden. Een onacceptabele zaak. Voor de goede orde nogmaals de essentie van het bardienstregelement:

Elk lid van de Hulk is verplicht tot het draaien  van 2 verplichte bardiensten per jaar. Als je om wat voor reden ook geen bardienst kunt draaien, dien je zelf te ruilen of voor vervanging te zorgen. De lijsten met bardiensten zijn per maand te vinden op de website, onder het kopje Bardiensten. Hierop staan alle namen met wie je eventueel kunt ruilen.

Eventueel telefoonnummer of mailadres is op te vragen via de mail bardiensten@tvdehulk.nl

Bij het niet opkomen dagen van je dienst, volgt er een boete van € 25,00. Ook word je dan opnieuw door ons ingedeeld om je bardienst alsnog te vervullen. Als er geen openstaande diensten in het lopende seizoen meer zijn, dien je volgend seizoen 3 bardiensten te vervullen, waar de kantinecommissie er al één voor je invult vóór de label uitgifte van het nieuwe seizoen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

De Kantinecommissie.