Ledeninformatie

Hier vindt u informatie over de contributie en via deze pagina kunt u wijzigingen van uw gegevens doorgeven, aanmelden, of opzeggen:

Informatie over contributie en lidmaatschap
Persoonlijke wijzigingen doorgeven
(adres, email, telefoonnummer, naam waaronder u bij de KNLTB staat vermeld)

Aanmelden als nieuwe lid
Lidmaatschap opzeggen

Lees eerst de spelregels even door voor u zich aan- of afmeldt.
Als u op de link van het aan of afmelden klikt komt u bij het desbetreffende formulier.


Aanmelden als nieuw lid

Spelregels voor het aanmelden als nieuw lid
Meldt u zich aan na 1 januari dan berekenen we contributie naar gelang het aantal resterende maanden tot 31 december van het jaar.

Als u zich aanmeldt dient u het formulier volledig in te vullen en te verzenden. Zodra het formulier en pasfoto door ons zijn ontvangen zullen wij u een rekening sturen voor de contributie en inschrijfgeld. Ongeveer 14 dagen nadat u het inschrijfgeld en contributie heeft betaald, krijgt u bericht op het door u ingevulde mailadres; dan kunt u uw tijdelijk pasje of KNLTB-pasje afhalen in de kantine van de tennisvereniging. Pas dan kan u tennissen bij TV de Hulk.

Als u een tijdelijk pasje heeft ontvangen zullen wij u weer via email berichten dat u uw KNLTB-label kunt afhalen. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van wanneer de KNLTB de pasjes naar ons opstuurt. Wij kunnen hiervoor geen tijdsindicatie geven.

Aanmelden als nieuw lid

Nieuwe pasfoto

U kunt uw pasfoto, die op uw KNLTB-label komt, ook digitaal verzenden. Deze foto dient aan de volgende KNLTB-voorwaarden te voldoen:

 • Het bestandstype is JPG
 • De bestandsnaam moet de naam van het nieuwe lid zijn.
 • De breedte/hoogte-verhouding moet 3 bij 4 cm zijn.
 • Het formaat moet minimaal 300 X 400 pixels zijn.
 • De pasfoto moet het nieuwe lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend zijn.
 • De foto moet recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen zijn.
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer 2/3 van de foto breedte te zijn.
 • Beide ogen moeten goed zichtbaar zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een donkere bril is alleen toegestaan als de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige levensovertuiging of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is dient het gezicht goed zichtbaar te zijn.

Vindt u dit allemaal te veel? Dan kunt u de pasfoto ook inleveren of opsturen. Maar ook deze foto dient aan de volgende KNLTB-eisen te voldoen.

 • U dient dan op de achterzijde van de foto duidelijk uw naam te vermelden.
 • De breedte/hoogte verhouding moet 3 bij 4 cm zijn.
 • De pasfoto moet het nieuwe lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend zijn.
 • De foto moet recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen zijn.
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer 2/3 van de foto breedte te zijn.
 • Beide ogen moeten goed zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een donkere bril is alleen toegestaan als de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige levensovertuiging of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is dient het gezicht goed zichtbaar te zijn.

Het adres om uw foto in te leveren is:
Ledenadministratie
p/a Jos Hart
Korenmolen 24
1622 JB Hoorn

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd mailen naar het secretariaat: secretaris@tvdehulk.nl


Lidmaatschap opzeggen

Spelregels voor het opzeggen van uw lidmaatschap
Opzeggingen dienen voor 31 december binnen te zijn. Na deze datum zullen wij u € 17.50 administratiekosten in rekening brengen. De kosten voor opzeggingen na 31 januari zijn € 25.00, aangezien uw KNLTB label dan al gemaakt is.

Zegt u op na 31 maart, dan blijft u verplicht tot het betalen van de contributie. Wij zullen u dan ook niet afmelden en blijft u betalingsplichtig tot dat u de contributie heeft betaald.

Na ontvangst van het formulier krijgt u automatisch een bevestiging van uw opzegging.

Wij adviseren u deze mail te bewaren tot 1 april. Mochten er kosten aan uw opzegging verbonden zijn, zullen wij via e-mail verzoeken deze te voldoen.

Ook vragen wij u om een reden van opzeggen op te geven. Dit is niet noodzakelijk, maar wij willen graag weten wat wij eventueel binnen de organisatie kunnen verbeteren zodat u misschien wel lid had willen blijven.

Opzeggen lidmaatschap

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd mailen met het secretariaat: secretaris@tvdehulk.nl