Opgeven als nieuw lid

Spelregels voor het aanmelden als nieuw lid.
Meldt u zich aan na 30 april dan berekenen we contributie naar gelang het aantal resterende maanden tot 31 maart van het komende jaar.
Als u zich aanmeldt na 1 januari, dan start uw lidmaatschap op 1 april.

Als u zich aanmeldt dient u het formulier volledig in te vullen en te verzenden. Zodra het formulier en pasfoto door ons zijn ontvangen zullen wij u een rekening sturen voor de contributie en inschrijfgeld. Ongeveer 14 dagen nadat u het inschrijfgeld en contributie heeft betaald, krijgt u bericht op het door u ingevulde mailadres; dan kunt u uw tijdelijk pasje of KNLTB-pasje afhalen in de kantine van de tennisvereniging. Pas dan kan u tennissen bij TV de Hulk.

Als u een tijdelijk pasje heeft ontvangen zullen wij u weer via email berichten dat u uw KNLTB-label kunt afhalen. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van wanneer de KNLTB de pasjes naar ons opstuurt. Wij kunnen hiervoor geen tijdsindicatie geven.

Om lid te worden van Tennisvereniging de Hulk kunt u onderstaand formulier invullen.

Aanmeldingsformulier!

Uw naam*
Geslacht: ManVrouw
Uw email*
Adres:

Postcode plaats: 
Telefoon:
Mobiel:
Geboortedatum:
Ik ben jonger dan 18 jaar en heb
toestemming van mijn ouders/opvoeders:
JaNee
Was u al lid van andere vereniging: JaNee
Zo ja, KNLTB nummer :
Opmerkingen :
Pasfoto digitaal opsturen
(zie eisen hieronder):
Ik ben op de hoogte van de
privacy statement
en ga daarmee akkoord*

De eisen voor de pasfoto zijn:

 • Het bestandstype is JPG
 • De bestandsnaam moet de naam van het nieuwe lid zijn.
 • De breedte/Hoogte verhouding moet 3 bij 4 cm zijn
 • Het formaat minimaal 300 X 400 pixels
 • De pasfoto moet het nieuwe lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend zijn
 • De foto moet recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen zijn.
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer 2/3 van de foto breedte te zijn.
 • Beide ogen moeten goed zichtbaar te zijn eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een donkere bril is alleen toegestaan als de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige levensovertuiging of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is dient het gezicht goed zichtbaar te zijn.

Vindt u dit allemaal te veel dan kunt u de pasfoto ook inleveren of opsturen Maar ook deze foto dient alsnog aan de volgende KNLTB eisen te voldoen.

 • U dient dan op de achterzijde van de foto duidelijk uw naam te vermelden.
 • De breedte/Hoogte verhouding moet 3 bij 4 cm zijn
 • De pasfoto moet het nieuwe lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend zijn
 • De foto moet recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen zijn.
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer 2/3 van de foto breedte te zijn.
 • Beide ogen moeten goed zichtbaar te zijn eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een donkere bril is alleen toegestaan als de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige levensovertuiging of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is dient het gezicht goed zichtbaar te zijn.

Het adres om uw foto in te leveren is:

Ledenadministratie:
p/a Jos Hart
Korenmolen 24
1622 JB Hoorn